مس‌ شهيدباهنر

قیمت به سقف کانال صعودی برخورد کرده و متوقف شده است. اما در برگشت قیمت سقف و مقاومت قبلی مانع از افت بیشتر قیمت شده است. چنانچه بار دیگر قیمت زیر کف ۲۶۰۰ تومان بسته شود احتمال افزایش فشار فروش بیشتر میشود در غیر این صورت قیمت بار دیگر به سمت سقف ۳۳۰۰ تومان حرکت […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.