مدیریت انرژی امید تابان هور

قیمت در انتهای یک موج صعودی یک اصلاح فرسایشی را بصورت الگوی ادامه دهنده پرچم شکل داده است. با شکست و خروج قیمت از سقف الگو می توان با حد ضرر ۳۳۰۰ تومان وارد معامله خرید شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها