مخابرات ايران

قیمت همزمان بر روی خط میانی چنگال اندروز ۵۰ درصد و ۷۸٫۶ فیبوناچی ریتریسمنت قرار گرفته است. و حول این همپوشانی در حال نوسان است. در صورت شروع یک رالی صعودی می توان با حد ضرر ۶۵۰ تومان وارد معامله خرید شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.