محدوده ی حمایتی مهم قرارداد نقره سررسید آبان ۰۰

قرارداد نقره سررسید آبان ۰۰ در تایم فریم۱۵دقیقه ای. نمودار بعد از شکست حمایت ۲۱۲۷۰ نوسان منفی قیمت را به دنبال داشته. تثبیت قیمت بالاتر از حمایت درگیر رشد قیمت به هدف ۲۱۹۳۰ را امکانپذیر می سازد. عدم تثبیت قیمت بالاتر از محدوده ی حمایتی ۲۱۲۷۰ نیز ادامه ی افت قیمت به هدف کف کانال […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.