كوير تاير

قیمت در حالت کاملا نزولی قرار گرفته است و به نظر میرسد به سمت سطح ۱۲۰۰ تومانی حرکت می کند. بهتر است تا رسیدن به این سطح منتظر ماند و رفتار قیمت را با این سطح زیر نظر گرفت. شایان ذکر است شکست این حمایت احتمال ادامه حرکت نزولی را به شدت افزایش میدهد.  

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.