كود شيميايی اوره لردگان

قیمت با واکنش به سقف قبلی در محدوده ۷۹۰ تومان در تلاش است تا در مسیر صعود قرار بگیرد. مادامیکه قیمت این حمایت را حفظ کند انتظار میرود قیمت به سمت ۱۱۸۰ تومان حرکت کند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.