كالسيمين‌

قیمت در محدوده ۱۳۰۰ تومان به یک حمایت داینامیک بر خورد خواهد کرد که در سمت چپ دو بار به این محدوده برخورد کرده و واکنش نشان داده است. چنانچه قیمت به این سطح واکنش نشان بدهد احتمال توقف موج نزولی و شروع یک موج صعودی قوت خواهد گرفت.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.