كاشی الوند

قیمت به خط میانی چنگال ۵۰ درصد رسیده و واکنش نشان داده است. اکنون قیمت به مصاف خط حمایت داینامیک رفته است چنانچه این حمایت از دست برود فشار فروش بر نماد بیشتر خواهد شد. اما در صورت واکنش و حفظ این حمایت احتمال برگشت به محدوده ۲۹۰۰ تومان تقویت خواهد شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.