فولاد مباركه اصفهان

قیمت در یک کانال نزولی در حال نوسان است که به کف کانال نزولی واکنش نشان داده است. از طرفی RSI در محدوده فروش هیجانی قرار دارد و احتمال شکل گیری RD+ با اندیکاتور MACD نیز بالا است. می توان در این محدوده با هدف اول سقف کانال به دنبال فرصت خرید بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.