فروش مناسب شیراز در بهمن ماه

شرکت پتروشیمی شیراز در بهمن ماه مبلغ ۱۹,۴۰۶ میلیارد ریال فروش گزارش نموده که در مقایسه با فروش ماه گذشته ۶۶ درصد افزایش یافته است اما نسبت به متوسط مبلغ فروش ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ شرکت، ۲ درصد کاهش یافته است. شرکت در بهمن ماه به کمک ۹۷ هزار تن از موجودی ماه های […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.