فروش خوب نوری در بهمن ماه

شرکت پتروشیمی نوری در بهمن ماه مبلغ ۱۰۹,۷۳۸ میلیارد ریال فروش گزارش نموده که نسبت به دی ماه ۴ درصد کاهش یافته اما در مقایسه با متوسط مبلغ فروش ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ شرکت، حدود ۲۷ درصد بهبود یافته است. شرکت در بهمن ماه با استفاده از ۷۱ هزار تن فروش موجودی ماه های […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.