صنايع ماديران

در محدوده ۶۰۰ تومان قیمت در حالی به سطح حمایتی قبلی خود نزدیک خواهد شد که خط میانی چنگال اندروز نزولی نیز در این محدوده قرار دارد می توان برای ورود به این نماد این محدوده رو زیر نظر داشت.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.