شیران و رشد سود پاییز به مدد فروش سرمایه گذاری ها

شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران در گزارش ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰/۹/۹۸ با سرمایه ۸۰۶۶٫۲۲ میلیارد ریال به ازای هر سهم ۱۲۲۵ ریال سود محقق کرده که نسبت به ۱۲ ماهه سال گذشته ۱۸۰ درصد افزایش داشته است. سود خالص فصل پاییز ۲۵۷۴ میلیارد ریال بوده که  نسبت به تابستان ۳۳درصد بیشتر ولی نسبت […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.