شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌

قیمت به ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی ریتریسمنت واکنش نشان داده است. اگر در این محدوده کف شکل بگیرد و حمایت آن حفظ شود. انگاه میتوان اهدافی مانند ۶۱۰ تومان و سپس ۸۰۰ تومان برای قیمت در نظر داشت.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.