شروع قدرتمند سیمان هگمتان

سیمان هگمتان اولین ماه سال مالی خود را در حالی به پایان رساند که مبلغ فروش ماهانه آن بیش از دو و نیم برابر مبلغ فروش بهمن ماه سال گذشته محقق گردید و با رشد ۱۶۰ درصدی نسبت به دی ماه، به ۱,۰۱۷ میلیارد ریال رسید. در بهمن ماه مقدار تولید سیمان شرکت، با حدود […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.