شاخص کل

شاخص کل حمایتهای پیش روی خود را یکی پس از دیگری از دست میدهد. اکنون شاخص به مرز روانی ۳۰۰ هزار واحد نزدیک میشود اما حمایت کلاسیک آن در محدوده ۲۹۴ هزار واحد قرار دارد. احتمال واکنش به این سطح بسیار زیاد است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.