س. نفت و گاز و پتروشيمی تأمين

بین محدوده ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان قیمت به همپوشانی سقف قبلی ۱۶۱٫۸ درصد فیبوناچی ریتریسمنت و کف کانال نزولی برخورد خواهد کرد. همپوشانی این سطوح می تواند حمایت قوی را برای قیمت ایجاد کنند. بهتر است این محدوده را زیر نظر داشت.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.