س. صنايع‌شيميايی ايران

قیمت بعد از واکنش به خط میانی چنگال اندروز نزولی از باند بالایی عبور کرده به خط هشدار اول رسیده است. در صورت شکست این خط هدف بعدی در محدوده ۴۶۰۰ تومان و خط هشدار دوم خواهد بود. از نکات دیگر نمودار می توان به آرایش صعودی قیمت و میانگین های آن اشاره کرد. از […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.