س. صنايع‌شيميايی ايران

می توان برای قیمت یه کانال صعودی بلند مدت فرض کرد. مادامکیه در نمودار علایم اصلاح و یا برگشت قیمت دیده نشود احتمال این که قیمت خود را به سقف کانال در محدوده ۸۰۰۰ تومان برساند بسیار است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.