سيمان فارس و خوزستان

همانطور که مشاهده می کنید قیمت دقیقا به منطقه مورد نظر در خط هشدار یک رسیده است که سقف قبلی قیمت نیز در این محدوده قرار دارد. احتمال واکنش و توقف ممنتوم نزولی دور از ذهن نیست.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.