سيمان فارس و خوزستان

در تحلیل قبل اشاره شد که قیمت به سمت خطوط هشدار چنگال حرکت خواهد کرد. همانطور که مشاهده می کنید قیمت به خط هشدار دوم چنگال رسیده و متوقف شده است. اکنون دو سناریو رو می توان در نظر داشت اول قیمت به سمت خط هشدار اول برگردد چرا که ممنوتوم نزولی است. دو شکست […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.