سيمان فارس و خوزستان

قیمت در تلاش است که خود را بالای تن کن سن تثبت کند. در صورت قرار گرفتن قیمت بالای این میانگین هدف اول کی جن سن در محدوده ۱۹۰۰ تومان خواهد بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.