سيمان فارس و خوزستان

قیمت در محدوده ۲۴۵۰ تا ۲۳۰۰ تومان در PRZ الگوی سیمتریکال قرار می گیرد این در حالی است که این محدوده با کموی ایچی موکو قرار گرفته است و اهمیت این محدوده را بیشتر کرده است. می توان در این محدوده به دنبال تریگر برای خرید بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.