سيمان‌ شرق‌

سشرق در تایم فریم هفتگی در نمودار تعدیل شده طی ۸سال گذشته بارها روی حمایت ۵۳۰ ریال قرار گرفته و از محدوده فوق با نوسانات مثبت مواجه گشته و در آخرین رالی صعودی حدود ۵سال گذشته از کف فعلی با یک سیکل صعودی ۵ موجی توانسته طی مدت یکسال به محدوده ۳۸۰۰ریال برسد و حدود […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.