سيمان‌ شرق‌

در نمودار قیمت این نماد یک الگوی مثلث متقارن با هدف ۲۵۰ تومان و سقف کانال فرضی ایجاد شده است می توان بعد از خروج قیمت از تراکم ایجاد شده و تایید الگو اقدام به خرید کرد و حد ضرر را در محدوده ۱۵۵ تومان در نظر داشت

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.