سيمان‌ شرق‌

آرایش قیمت در این نماد به گونه ای است که به نظر میرسد قیمت در حال ساختن یک ساختار الیوتی است. در محدوده ۶۲ تومان الگو کامل خواهد شد می توان در این محدوده با حد ضرر ۵۵ تومان و حد سود اول ۹۰ تومان به دنبال فرصت خرید بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.