سهامی ذوب آهن اصفهان

همپوشانی ۵۰ درصد و ۷۸٫۶ درصد فیبوناچی ریتریسمنت ترمز رالی نزولی را کشیده است. حالا چنانچه قیمت بخواهد به مدار صعود برگردد باید به سطح ۸۰۰ تومان غلبه کند. در این صورت می توان با حد ضرر ۶۵۰ تومان وارد معامله خرید شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.