سهامی ذوب آهن اصفهان

قیمت با یک الگوی ۱۲۷AB=CD به سقف کانال صعودی برخورد کرده و متوقف شده است. احتمال شروع حرکت اصلاحی و نزولی دور از ذهن نیست. لذا خرید و نگهداری سهم پر ریسک خواهد بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.