سناریو های پیش روی نمودار قرار داد زعفران

نمودار قرارداد زعفران سررسید بهمن ۰۰ در تایم فریم ۱۵ دقیقه ای.نمودار در محدوده حمایت داینامیک کانال با نوسان همراه بوده.بازگشت قیمت به بالای محدوده حمایتی ۴۱۶۰۰ نیز در ادامه می تواند افزایش دوباره قیمت به مقاومت ۴۳۰۰۰ را امکانپذیر سازد.عدم بازگشت قیمت نیز میتواند موجب افت بیشتر قیمت به هدف کف کانال شود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.