سناریو های پیش روی نمودار قرارداد زعفران

نمودار قرارداد زعفران سررسیداسفند۰۰ در تایم فریم ۱۵ دقیقه ای.نمودار در تلاش شکست مقاومت داینامیک محدوده سقف کانال بوده.در صورت شکست و تثبیت قیمت بالاتر از محدوده درگیر میتواند موجب رشد بیشتر قیمت تا محدوده ۳۵۷۵۱ شود.ناتوانی در شکست محدوده درگیر نیز میتواند افت مجدد قیمت تا محدوده ۳۳۷۰۰ را امکانپذیر سازد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.