سناریو های پیش روی نمودار زعفران

نمودار قرارداد زعفران سررسید اسفند ۰۰ درتایم فریم ۱۵ دقیقه ای.نمودار پس از شکست حمایت داینامیک کف کانال تا محدوده ۴۰۲۰۰ با گرایش منفی همراه بوده.تثبیت قیمت بالاتر از محدوده ۴۰۵۰۰ میتواند موجب رشد دوباره قیمت به هدف ۴۱۵۳۰ شود.عدم تثبیت نیز میتواند افت بیشتر قیمت تا محدوده ۳۹۷۰۰ را امکانپذیر سازد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.