سناریو های پیش روی قرارداد زعفران

نمودار قرارداد زعفران سررسید بهمن ۰۰ در تایم فریم ۱۵ دقیقه ای.نمودار ناتوان در عبور از مقاومت۴۷۱۰۰نوسان منفی قیمت را به دنبال داشته .عدم شکست حمایت ۴۳۰۰۰ می تواند در ادامه موجب افزایش دوباره ی قیمت به محدوده ی مقاومتی ۴۷۱۰۰ شود.شکست حمایت ۴۳۰۰۰ نیز می تواند در ادامه هدف ۴۱۶۰۰ را معتبر سازد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.