سرمايه گذاری صدرتامين

قیمت به شدت در محدوده ۹۰۰ تومان حمایت می شود. و نوسانات آن در این محدوده کم شده و قیمت متراکم شده است. نکته قابل توجه این است که خریداران قدرت لازم برای ایجاد رالی صعودی را دارند یا نه ؟ چنانچه قیمت در روزهای اتی از تراکم ترسیمی خارج شود می توان با حد […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها