سرمايه گذاری صدرتامين

همپوشانی ۵۰ درصد فیبوناچی ریتریسمنت و کف کمو فلت شده یک سطح حمایتی قوی را ایجاد کرده است. می توان با حد ضرر ۱۰۰۰ تومان به دنبال تریگر خرید بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.