سرمايه‌ گذاری آتيه‌ دماوند

در محدوده ۸۷۰ تومان یک حمایت قوی از خود نشان میدهد. همچنین در محدوده ۱۴۰۰ تومان یک مقاومت قوی ایجاد کرده است. می توان در نزدیکی سطح حمایتی به دنبال تریگر خرید با هدف محدوده مقاومتی بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.