سرمايه‌گذاری سايپا

هر چند قیمت بیش از ۸۰ درصد از سقف خود افت کرده و سنگین ترین افت تاریخی خود را رقم زده است اما هنوز الگو نشانه ای از برگشت قیمت دیده نمی شود. حتی قیمت هنوز نتوانسته بالای تن کن سن تثبیت شود. بهتر است برای ورود صبور بود و منتظر نشانه های بیشتری ماند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.