سبحان دارو

قیمت در حالی ۵۰ درصد از اخرین رالی صعودی خود را اصلاح کرده است که به خط روند صعودی خود نیز برخورد کرده است. قیمت دو بار به سطح قیمتی ۱۵۹۰ تومان حمله کرده اما از شکست این سطح ناکام مانده است. چنانچه سقف و مقاومت ۱۹۴۰ تومان شکسته شود الگوی کف دوبل نیز شکل […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.