زامیاد

خزامیا در تایم فریم هفتگی در کانال صعودی بلند مدت در محدوده ۶۵۰ ریال در تراکم فیبوی ۷۸/۶درصد اصلاحی بلند مدت و ۱۰۰درصد فیبوی اکسپنشن قرار داشته و به محدوده فوق عکس العمل نشان داده و چنانچه بتواند از ۸۱۰ ریال عبور کند میتوان با حد ضرر ۶۵۰ ریال و هدف محدوده ۱۰۰۰ریال مورد بررسی […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.