ریل سیر کوثر

حمایت ۱۵۵۰ تومانی ترمز افت ۶۸ درصدی قیمت را کشیده و فعلا به موج نزولی خاتمه داده است. می توان رفتار قیمت را در این محدوده زیر نظر داشت و منتظر نشانه های برگشت در این محدوده بود.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.