رکورد فروش ماهانه نوری در اسفند ۹۹

شرکت پتروشیمی نوری اسفند ماه ۹۹ مبلغ ۵۲,۵۲۷ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به فروش بهمن رشد ۱۴ درصدی را گزارش نموده است. همچنین ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۳۷۸,۴۹۳ میلیارد ریال فروش محقق نموده که نسبت به دوره مشابه سال ۹۸ رشد ۵۶ درصدی داشته است. نرخ فروش محصولات در اسفند […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.