رکوردزنی کرماشا در دی ماه

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در دی ماه مبلغ ۱۱,۱۸۸ میلیارد ریال فروش گزارش نموده که در مقایسه با فروش آذر ماه رشدی معادل ۸۵ درصد را ثبت نموده، همچنین نسبت به متوسط مبلغ فروش ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ شرکت نیز، حدود ۷۲ درصد افزایش داشته است. شرکت به کمک ۷۵ هزار تن فروش از […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.