رشد نمودار سررسید خرداد۰۰ پسته

نمودار قرارداد پسته سررسید خرداد ۰۰ در تایم فریم۱۵دقیقه ای، نمودار بعد از واکنش به حمایت ۱۵۸۰۰۰تومانی افزایش قیمت تا محدوده ی کف کانال رسم شده را به دنبال داشته. نفوذ دوباره قیمت به کانال درگیر می تواند برای بار دیگر هدف مقاومتی ۱۶۶۰۰۰تومانی را معتبر سازد. عدم تثبیت قیمت بالاتر از محدوده ی کف کانال می تواند […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.