رشد نرخ های فروش ذوب در اسفند

ذوب آهن اصفهان ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸ مبلغ ۱۰۸,۵۹۹ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۵۱ درصدی را ثبت نموده است. همچنین مبلغ فروش اسفند ماه با رشد ۲٫۴ درصدی نسبت به بهمن مبلغ ۱۱,۳۷۳ میلیارد ریال محقق شده است. متوسط نرخ فروش محصولات در اسفند […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.