رشد مقدار فروش سشرق در آذر

شرکت در سه ماه منتهی به ۹۸/۰۹ مبلغ ۷۴۲ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲% افزایش یافته است. در آذر ماه به مبلغ ۲۴۵ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به ماه گذشته ۱۳% افزایش یافته است. نرخ فروش سیمان در آذر ماه نسبت به ماه گذشته با ۲% […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.