رشد فروش پارس در فروردین

پتروشیمی پارس فروردین ۹۹ مبلغ ۱۵,۱۲۲ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به فروردین ۹۸ با رشد ۷۷ درصدی همراه شده است. همچنین نسبت به فروش اسفند ماه نیز افزایش ۴۷ درصدی داشته که عمدتا به واسطه رشد مقدار فروش محصولات پروپان و بوتان می باشد. شرکت در فروردین به ترتیب ۱۱۹ و ۹۴ هزار […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها