رشد فروش ذوب در گزارش اردیبهشت

ذوب آهن اصفهان در گزارش دو ماهه منتهی به اردیبهشت ۹۹ مبلغ ۲۰,۵۹۹ میلیارد ریال فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۹ درصد افزایش داشته است. تناژ فروش در دو ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۴ درصد بیشتر شده است. همچنین فروش اردیبهشت ماه با رشد ۸۶ درصدی نسبت به فروردین […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.