رشد سودآوری قرن

شرکت در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۸ به ازای هر سهم مبلغ ۲,۵۳۰ ریال سود محقق نموده و سود خالص نسبت به سال ۹۷ رشد ۸۳ درصدی داشته است. همچنین سود فصل زمستان شرکت مطابق رویه ساله های گذشته رشد مناسبی داشته است. نمودار زیر روند سود فصلی شرکت را نمایش می دهد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.