داده گسترعصرنوين

در یک چنگال نزولی قیمت از رسیدن به خط میانی ناکام مانده است. چنانچه موفق به شکست باند بالایی شود سیگنال خرید با حد ضرر ۲۴۵۰ تومان و هدف ۴۰۰۰ تومان صادر خواهد شد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.

برچسب ها