خروج کم قدرت قرارداد زعفران سررسید مهر از محدوده کانال نزولی

نمودار  قرارداد زعفران سررسید مهر ۰۱ در تایم فریم ۱ ساعته.خروج کم قدرت نمودار محدوده کانال نزولی

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.