خروج نمودار سررسید شهریور۹۸ از تراکم

نمودار زعفران سررسید شهریور ۹۸ در تایم فریم ۱ ساعته، خروج قیمت از تراکم که محدوده سقف کانال نزولی را در پیش خواهد داشت.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.